Nový železničný most nad Nosickou priehradou

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracovanie DRS

Viac o projekte

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM s dlho-rozponovými nosníkmi

Viac o projekte

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

technológia TRECOL SYSTEM pre otáčanie dvoch vahadiel dĺžky 87 m s hmotnosťou 4 500 ton

Viac o projekte

Projekty

Referencie LKM Consult s.r.o. z posledného obdobia

Cestný nadjazd zavesený ponad železničnú stanicu v Žiline

// koncepcia zaveseného mostu, statický a dynamický výpočet nosnej konštrukcie, REMING CONSULT, a.s.

Trecol system
Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel

// dodávka technológie TRECOL SYSTEM pre otáčanie dvoch vahadiel dĺžky 87 m, Eurovia CS, a.s., Freyssinet CS, a.s.

Visuté potrubné mosty na úseku ETE - ČB

// realizačná dokumentácia zakladania, spodnej stavby a nosnej konštrukcie mosta, Tenza a.s.

Trecol system
Cestný nadjazd zavesený ponad železničnú stanicu v Žiline

// dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM, STRABAG Pozemné a inžinierské staviteľstvo s.r.o.

Trecol system
Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

// dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM s dlho-rozponovými nosníkmi, IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Trecol system
Zdvíhanie mostu hmotnosti 800 t do výšky 230 cm

// Zdvíhanie a spúšťanie nosnej konštrukcie mosta s podopretím TRECOL SYSTEM, SMP CZ, a.s.

Priečny presun výsuvnej skruže, most 209-00, diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

// koncepcia priečneho presunu MSS spodnej konštrukcie, projekčná príprava a montážne práce, FREYSSINET CS, a.s., OZ Slovensko

Trecol system
Dlhodobé podopretie mostu X-022, 2. etapa - Praha 7

// dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vrátane hydraulickej aktivácie síl, HOCHTIEF CZ a.s.

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

// návrh projektu montáže mostu, projektová dokumentácia vykonávacích prác zakladania, spodnej stavby a nosnej konštrukcie, Doprastav, a.s.

Trecol system
Diaľničný most nad vetvami križovatky Prešov Západ

// dodávka pevnej skruže TRECOL SYSTEM v atypickom usporiadaní vrátane montáže, Protron s.r.o.

Trecol system
Nový železničný most nad Nosickou priehradou - podskruženie TRECOL

// dodávka pevnej skruže TRECOL SYSTEM pre debnenie zárodku P2 letmej betonáže, Doprastav a.s.

Trecol system
Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

// dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Starý most cez Dunaj v Bratislave

// koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov, Eurovia CS a.s.

Starý most cez Dunaj v Bratislave

// koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Most 218-00 na diaľnici D1 Jánovce – Jablonov

// statický prepočet a návrh oceľového debnenia výsuvnej skruže MSS-Ska, Eurovia CS, a.s.

Rekonštrukcia železničného mostu cez potok Výmola v Úvalech u Prahy

// stavebno-montážne práce v rámci celkovej rekonštrukcie mostu, Viamont DSP a.s.

Lávka cez Labe v Hradci Králové Ocenené

// konštrukčné a statické riešenie architektonického návrhu do súťaže

Most 240-00 na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité

// nezávislý statický přepočet betonárskeho vozíku a pevnej skruže, Strabag s.r.o.

Most 201-10 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

// nezávislý statický prepočet výsuvného nosu, Strabag s.r.o.

Most 202-00 na diaľnici D1 Fričovce - Svinia

// montážne práce pri rektifikácii a výmene ložísk na oporách, Eurovia CS a.s.

Trecol system
Most 204-00 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

// dodávka podporných veží TRECOL SYSTEM pre montáž hlavných nosníkov výsuvnej skruže, Doprastav a.s.

Trecol system
Nájomný komplex LUKA -Praha 13

// dodávka podporného rámu TRECOL SYSTEM pre rektifikáciu monolitickej šachty AŠ1, Hinton, a.s.

Bioplynová stanica Horovce 2

// projekt zosilnenia a udržiavacích prác s predĺžením životnosti diela pre nádrže SO-06 a SO-19, Doprastav Export s.r.o.

Most SO 204 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

// nezávislý statický prepočet spodnej výsuvnej skruže MSS Strukturas, Doprastav a.s.

Ostatné referencie

Alternatívny návrh hydraulického zdvíhania mostu v obci Stratená, projekčné služby, Doprastav a.s.

Alternatívny návrh oceľových deviátorov na zosilnenie ČOV Štúrovo, projekčné služby, Doprastav a.s.

Cesta I/11 Nebory – Oldřichovice, alternatívny návrh VTD oceľových prípravkov pre zdvíhanie NK, projekčné služby, Ing. Jiří Hájek

Most 216-00 na diaľnici D1 Jánovce – Jablonov, montážné práce pri rektifikácii ložiska na opore, Eurovia CS a.s.