Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Most 204-00 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

dodávka podporných veží TRECOL SYSTEM pre montáž hlavných nosníkov výsuvnej skruže, Doprastav a.s.

Názov projektu: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, 204-00
Objednávateľ služieb: Doprastav a.s.
Postavenie LKM Consult s.r.o.: dodávateľ podporného systému TRECOL SYSTEM, 
Ukončenie realizácie: Projekt vo výstavbe

Popis projektu

Výstavba diaľničného mostu 204-00 s rozpätiami 41 + 5x 59 + 41m  s celkovou dĺžkou 377 m a výškou mostu 33 m nad terénom prebiehala na výsuvnej skruži Strukturas. Pre zostavenie hlavných nosníkov skruže v prvom poli pravého mostu boli využité tri nízke a jedna vyššia podporná vež systému TRECOL.

Dodávka od LKM Consult:

  • vypracovanie dispozície podoprenia MSS v prvom poli mostu 204-00
  • technická príprava
  • dodávka podporného systému TRECOL