Nový železničný most nad Nosickou priehradou

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracovanie DRS

Viac o projekte

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM s dlho-rozponovými nosníkmi

Viac o projekte

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

technológia TRECOL SYSTEM pre otáčanie dvoch vahadiel dĺžky 87 m s hmotnosťou 4 500 ton

Viac o projekte

Služby

LKM Consult s.r.o. ponúka pre mosty a inžinierske stavby vypracovanie projektových dokumentácií, kvalifikovanú technickú prípravu a stavebno-montážne práce.

Projektová dokumentácia

  • Pre dopravné stavby so špecializáciou pre  mosty a inžinierske konštrukcie vo všetkých projekčných stupňoch
  • Optimalizačné štúdie
  • Kontrolné statické výpočty, prepočty a analýzy
  • Výrobno-technické dokumentácie
  • Architektonické štúdie a podklady pre medzinárodné súťaže

Pre našu projekčnú činnosť využívame najmodernejšie navrhované postupy podložené overenými skúsenosťami. Statické analýzy spracovávame v licencovanom programe MIDAS CIVIL a IDEA RS, výkresové prílohy vytvárame systémom AUTOCAD 2014.

Odborná príprava a stavebno-montážne práce

  • V oblasti progresívnych mostných technológií, s dôrazom na výsuvné skruže a vysúvané konštrukcie betón / oceľ
  • Montážne práce betónových prefabrikátov a oceľových konštrukcií
  • Manipulácie s hydraulickými zariadeniami
  • Vypracovanie technologických postupov pre náročné aplikácie
  • Dodávky vlastného podporného systému pre mosty TRECOL SYSTEM     

Naši špecialisti sú pripravení u významných projektov doplniť tým hlavného zhotoviteľa pri príprave i vlastnej realizácii mostu alebo iného diela v snahe dosiahnuť v kooperácii vysoké  technicko-ekonomické parametre realizovaného diela.

Garancie našim klientom poskytujeme formou uzatvorenej poistnej zmluvy u Allianz pojišťovna, a.s. vo výške 10 mil. Kč pre projekčné a 20 mil. Kč pre stavebno-montážne práce.

Úspech realizácie vždy predurčuje dokonalá projekčná a stavebná príprava…

Odborná príprava a stavebno-montážne práce