Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

návrh projektu montáže mostu, projektová dokumentácia vykonávacích prác zakladania, spodnej stavby a nosnej konštrukcie, Doprastav, a.s.

Názov projektu: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa

Generálny projektant : REMING CONSULT, a.s.

Objednávateľ : Doprastav, a.s.

Pozícia LKM Consult s.r.o.: PROJEKTANT REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE mostného objektu

Ukončenie realizácie: most je v súčasnosti vo výstavbe

Popis projektu

Most je určený pre dvojkoľajnú železničnú trať úseku Púchov – Žilina s návrhovou rýchlosťou do 160 km/h za tunelom Diel nad cestou II/507 a Nosickou vodnou nádržou neďaleko Púchova, Slovensko.

Základná dispozícia mostu navrhnutá REMING CONSULT, a.s. zahŕňa spojitú nosnú konštrukciu z predpätého betónu o 12 poliach celkovej dĺžky 593,6 m, s rozpätiami vnútorných polí 51,5 m. Mostovka typu extradosed tvorená dvojkomorovým konštantným prierezom je zavesená na nízkych pylónoch.

Most je založený v hlbokých zapažených dvojitých ohrádzkach zo štetovníc, s prístupom z obidvoch brehov priehrady pomocou dočasných násypov a sústavy mostných provizórií. 

Nosná konštrukcia bude vo významnej dĺžke mosta budovaná na výsuvnej skruži hornej konštrukcie, prvé dve polia pred tunelom Diel budú realizované letmo na vozíku.

Dodávka od LKM Consult :

  • návrh koncepcie montáže mostu
  • vypracovanie realizačnej dokumentácie DRS v častiach Zakladanie, Spodná stavba, Nosná konštrukcia podľa použitých technológií zhotoviteľa
  • vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie VTD pre vozíky letmej betonáže
  • výkon technického dozoru projektanta počas realizácie