Nový železničný most nad Nosickou priehradou

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracovanie DRS

Viac o projekte

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM s dlho-rozponovými nosníkmi

Viac o projekte

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

technológia TRECOL SYSTEM pre otáčanie dvoch vahadiel dĺžky 87 m s hmotnosťou 4 500 ton

Viac o projekte

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel

dodávka technológie TRECOL SYSTEM pre otáčanie dvoch vahadiel dĺžky 87 m, Eurovia CS, a.s., Freyssinet CS, a.s.

Názov projektu: D35 Časy - Ostrov, Most přes žel. Stanici Uhersko v km 28,773 - 28,922

Objednávateľ: Freyssinet CS, a.s.

Pozícia LKM Consult s.r.o.: návrh a dodávka technológie TRECOL SYSTEM, otočenie vahadiel

Ukončenie montáže: Projekt vo výstavbe

Popis projektu

Trojpoľový diaľničný most združeného prierezu šírky 26,7 m o rozpätí 50,0 + 72,0 + 50,0 m premosťujúci viackoľajnú železničnú trať v stanici Uhersko vo výrazne šikmom krížení, Česká republika.

Otáčanie vahadiel ako mimoriadna mostná technológia sa realizuje z dôvodu výraznej šikmosti kríženia mostu so železnicou a nízkej výšky mostovky nad koľajiskom. Cieľom je realizovať podstatnú časť výstavby vodorovnej nosnej konštrukcie na pevnej skruži rovnobežne s železničnou traťou vedľa koľajiska. Mostovka je preto rozdelená uprostred na dve poloviny a každá z nich sa stavia ako samostatné vahadlo na opačnej strane trati. Po dokončení vahadiel sa uskutoční ich otočenie vo vodorovnej rovine o uhol otáčania 34,65° (vahadlo 10) a 32,43° (vahadlo 20) v definitívnom priečnom sklone 2,50 %. Po výškovej rektifikácii vahadiel do definitívnej geometrie diaľnice D35 dôjde k zmonolitneniu uzatváracej lamely a definitívnemu spojeniu oboch častí mosta pomocou predpínacích káblov.

Technológia otáčania zahŕňa dva podstatné konštrukčné celky. Prvým je otočné zariadenie na pilieroch 10 a 20 tvoriace dočasné podeprenie vahadla tiaže 4 500 ton na kruhovej klznej dráhe s pevným stredom otáčania na hlave piliera. Druhým je zadná oceľová podpera v vzdialenosti 45,1 m od stredu otáčania v osi piliera, s integrovanou aktívnou pohonnou jednotkou otáčania, pohybujúcou sa približne v úrovni terénu na pevnej vodorovnej ŽB kruhovej dráhe založenej na veľkopriemerových pilótach.

Podoprenie vahadiel na každom z pilierov zabezpečujú štyri únosné vzájomne prepojené otočné hrnce z HPC betónu C70/85 v oceľovom plášti. Pre zaistenie bezpečného rozjazdu otočného zariadenia na pilieri bol sestrojený pomocný prípravok s nosnosťou 2x 140 ton, ktorý doplnil v úvodu otáčania hlavnú pohonnú jednotku na zadnej podpere a zaistil tak hladký štart aj po dlhšom období výstavby ako sa pôvodne plánovalo. Zadné podpery tvoria oceľové konštrukcie v tvare „V“ z valcovaných profilov S355 a montovaných styčníkov s integrovanou pohonnou jednotkou 200 t so zdvihom 1200 mm. V pevnej ŽB otočnej dráhe, na ktorej sa pohybuje zadná podpera podopierajúca vahadlo, sú zabudované oceľové kotevné prípravky pre pripojenie ťažných tyčí. Konštrukčné prvky technológie otáčania tím pracovníkov LKM Consult s.r.o. individuálne skonštruoval pre túto špeciálnu aplikáciu. Pri návrhu technológie otáčania boli využité skúsenosti s aplikáciou HPC pre mostné skruže TRECOL SYSTEM.

Dodávka od LKM Consult :

  • návrh technológie pre otáčanie vahadiel po konštrukčnej stránke
  • projekčná príprava podperných konštrukcií a otáčania (VTD, TP)
  • dodávka HPC otočných zariadení na pilieroch, zadných oceľových „V“ podpier s príslušenstvom
  • montážne / demontážne práce dodaných konštrukcií
  • riadenie a obsluha pohonnej jednotky pri otáčaní vahadiel 10 a 20