Nový železničný most nad Nosickou priehradou

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracovanie DRS

Viac o projekte

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM s dlho-rozponovými nosníkmi

Viac o projekte

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

technológia TRECOL SYSTEM pre otáčanie dvoch vahadiel dĺžky 87 m s hmotnosťou 4 500 ton

Viac o projekte

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM s dlho-rozponovými nosníkmi, IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Názov projektu: I/38 Havlíčkův Brod, obchvat, Most na sil. I/38 přes řeku Šlapanku a trať ČD

Objednávateľ: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Pozícia LKM Consult s.r.o.: dodávateľ dlho-rozponovej skruže TRECOL SYSTEM vrátane montáže

Ukončenie montáže: Projekt vo výstavbe

Popis projektu

Sedempoľový most dvojtrámového prierezu o rozpätí 30,0 + 4 x 40,0 + 37,0 + 28,0 m premosťujúci viackoľajnú železničnú trať ČD a riečku Šlapanku v údolí hlbokom 25,5 m, realizovaný na dlho-rozponovej skruži, Česká republika.

Vzhľadom k dĺžke mostu 271 m a počtu 7 polí nie je ekonomické mostovku realizovať klasickou výsuvnou skružou (MSS) hornej alebo spodnej konštrukcie, naviac časť pilierov a opora 8 sú umiestnené šikmo a bolo by nutné riešiť úpravy MSS pre atypické usporiadanie. Použitie klasickej pevnej skruže v pravidelnom usporiadaní podperných veží nie je možné nad viackoľajnou frekventovanou traťou ČD a nie je ani výhodné s ohľadom na veľkú výšku nad údolím Šlapanky. Ako najvhodnejšie riešenie sa preto zvolila pevná skruž TRECOL SYSTEM s dlho-rozponovými pozdĺžnymi priehradovými nosníky pre rozpätie 25,0 (krajné polia) a 31,8 m (vnútorné polia), ktoré sú uložené na oceľových rámoch postavaných na trvalých základoch mosta. Na zadnej konzole NK sú nosníky zavesené na konzole NK pomocí oceľových priečnikov a PT tyčí s možnosťou rektifikácie / spúšťania hydraulikou, pričom prednú konzolu NK na začiatku etapy podopiera jedna klasická podperná veža skruže založená plošne. Montáž a demontáž skruže sa uskutočňuje pomocou mobilných žeriavov v prvých dvoch etapách z úrovne terénu, následne z horného povrchu realizovanej mostovky. Navrhnutý systém prekládok dlho-rozponových nosníkov umožňuje postupný presun materiálu skruže a debnení z poľa do poľa pri postupnej výstavbe mostovky, pričom stredné stoly debnenia medzi trámami sa pozdĺžne presúvajú bez rozoberania v každej etape, aj keď je podskružené len jedno pole pre betonáž. Predmontáž nosníkov sa vykonáva manipulátorom na predmontážnej plošine s využitím pomocných veží TRECOL SYSTEM.

Technické riešenie predstavuje vhodnú alternatívu k výsuvným skružiam pre kratšie dĺžky mostov.

Dodávka od LKM Consult :

  • projekčná a technická príprava (VTD, TP)
  • kompletná dodávka podperného systému TRECOL vrátane dlho-rozponových nosníkov a rámových konštrukcií
  • práce podzhotoviteľa na montáži / demontáži skruže
  • prenájom stavebnej mechanizácie