Nový železničný most nad Nosickou priehradou

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracovanie DRS

Viac o projekte

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM s dlho-rozponovými nosníkmi

Viac o projekte

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

Most na D35 cez žel. Stanicu Uhersko – otáčanie vahadiel, realizácia

technológia TRECOL SYSTEM pre otáčanie dvoch vahadiel dĺžky 87 m s hmotnosťou 4 500 ton

Viac o projekte

O nás

LKM Consult s.r.o. je nezávislá inžinierska kancelária založená na tradičných hodnotách

Sme - a do budúcnosti chceme byť – efektívnou spoločnosťou s priamym systémom riadenia,  zrozumiteľne vymedzenými kompetenciami a definovanou zodpovednosťou všetkých pracovníkov. Odborné vedenie zákaziek na vysokej technickej úrovni je pre nás samozrejmosťou. Radi prijímame nové výzvy dnešnej doby, vždy však kladieme dôraz na zodpovednosť, spoľahlivosť navrhovaných riešení, seriózny a čestný prístup k obchodným partnerom.

Projektanti LKM Consult sú pripravení riešiť náročné úlohy pri navrhovaní mostov a inžinierskych konštrukcií - od preverovania vhodných technológií a vypracovania optimalizačných štúdií, až po dodanie kvalitného realizačného projektu vrátane výrobnej a dielenskej dokumentácie s následným servisom a autorským dozorom pri realizácii diela. Statické a dynamické analýzy vypracované s pomocou renomovaného softwaru produktov sú neoddeliteľnou súčasťou našej projekčnej a konzultačnej činnosti. Koordinátormi a odbornými garantmi projekčnej skupiny sú konatelia spoločnosti ing. Libor Konečný a ing. Filip Glovina - autorizované osoby pre mosty a inžinierske konštrukcie v Českej  a Slovenskej republike.

S projekčnou prípravou je úzko prepojená výrobná skupina vykonávajúca stavebno-montážne práce. Ako subdodávatelia veľkých stavebných spoločností  vieme plniť náročné požiadavky na kvalitu prác a termíny dodávok. Naši odborníci disponujú praktickými skúsenosťami v oblasti moderných mostných technológií – disponujeme referenciami na obsluhu výsuvných skruží, hydraulických systémov pozdĺžneho vysúvania oceľových i betónových mostov, manipuláciu zdvíhacou technikou v rôznych podmienkach. Vysokou odbornosťou a dlhoročnou praxou sa zaraďujeme medzi vysoko kvalifikovaných partnerov v tých najnáročnejších aplikáciách. Výrobnú skupinu so sídlom v Prahe vedie technický špecialista ing. Jan Hlasivec.

Dobré výsledky projekčných a stavebno-montážnych činností sú založené na odbornej diskusii špecialistov v našej spoločnosti. Naším cieľom je navrhnúť vždy optimálne technicko-ekonomické riešenie v záujme klienta. Nielen preto, aby sme si v každom smere zaslúžili jeho dôveru a priazeň, ale aby sme súčasne prispeli k technickému rozvoju mostného inžinierstva. Dôraz na inováciu, vzdelanosť a odborný rast všetkých pracovníkov LKM Consult je pre nás kľúčový.

Výsledkom našej práce nie je projekt, ale realizované dielo…