Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Most 240-00 na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité

nezávislý statický přepočet betonárskeho vozíku a pevnej skruže, Strabag s.r.o.

Názov projektu: Diaľnica Svrčinovec – Skalité. 240-00 most „MARKOV“ na diaľnici v km 23,995
Objednávateľ služieb: Strabag s.r.o.
Postavenie LKM Consult s.r.o.: nezávislá kontrola statiky
Ukončenie realizácie: 03/2017

Popis projektu

Predmetom tejto zákazky bolo nezávislé statické posúdenie betonárskeho vozíku od firmy Dywidag použitého pre betonáž vahadiel diaľničného mostu Markov.

Celková dĺžka vahadla je 94,0 m. Vahadlo je navrhnuté ako nesymetrické, tj. 9 lamiel na strane jednej a 8 lamiel na strane opačnej. Dĺžky lamiel sú 4,5 m (prvé 2 lamely, hmotnosť lamely do cca 200 ton), resp. 5,0 m (ostatné lamely). Dĺžka zárodku je 11,0 m. Prierez nosnej konštrukcie je v pozdĺžnom smere nábehový. Po dĺžke je tiež premenná hrúbka stien a dolná doska komory.

Koncové časti mostu sú montážne podoprené na pevnej skruži od firmy PERI. Pre tieto časti bol tiež spracovaný nezávislý prepočet.

Dodávka od LKM Consult :

  • nezávislý statický prepočet betonárskeho vozíku a pevnej skruže
  • technický dozor pri dokončení montáže vozíku a skruže