Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Popis projektu

Názov projektu: Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, 203-00 Most na R2 nad cestou II/591 v km 1,185
Objednávateľ služieb: CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.
Pozícia LKM Consult s.r.o.: dodávateľ podpornej skruže TRECOL SYSTEM a poddodávateľ časti prác
Ukončení realizácie: 04/2017

Popis projektu:

Mostný objekt 203-00 zostáva z dvoch samostatných súbežných mostov so vzájomne posunutými oporami založenými na strmých vystužených násypoch. Skruž rešpektuje náročné prekážky : šikmé kríženie prevádzkovanej cesty II. tr., strmé svahy okolo opôr, stávajúce koryto potoka pod mostom. Nosná konštrukcia mostu pôsobí ako trojpoľový spojitý nosník masívneho dvojtrámového prierezu o rozpätí  23 m + 32 m + 23(26) m s celkovou dĺžkou 83 m a výškou 9 m nad terénom. Celkom je navrhnuté 8 podporných veží TRECOL SYSTEM založených čiastočne plošne, v geologicky nevhodných podmienkach čiastočne hlbinne na pilótach z prostého betónu. Na krajných oporách je oceľový rošt pre debnenie zavesený na PT tyčiach uchytených k oceľovým konzolám. Pre debnenie je použitý systém ALPI MECCANO fy ULMA Construction SK.

Dodávka od LKM Consult:

  • kompletná projekčná a technická príprava (VTD)
  • dodávka podporného systému TRECOL
  • podzhotoviteľ pre montáž/demontáž skruže a debnenia
  • podzhotoviteľ pre betonáž mostovky ľavého a pravého mostu v objemu 2x 1000 m3