Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov, Eurovia CS a.s.

Názov projektu: NOSNÝ SYSTÉM MHD, 1. ČASŤ „BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE“, UCELENÁ ČASŤ 20 STARÝ MOST
Objednávateľ: Eurovia CS a.s.
Pozícia LKM Consult s.r.o.: HLAVNÝ PROJEKTANT DEMONTÁŽE oceľovej konštrukcie Starého mostu
Ukončenie realizácie: 05/2014

Popis projektu

Princíp demontáže 4 polí Starého mostu nad Dunajom s rozpätiami 75,85 + 75,85 + 92,08 + 75,73 m bol v postupnom rozoberaní oceľovej konštrukcie s pomocou „plávajúcej podpery“ tvorenej  sústavou člnov DE-16100 a podpornou konštrukciou z predpolia Starého mostu. Postupnú demontáž OK „zhora“ zabezpečoval žeriav AC-40 o nosnosti 40t postavený na hornom páse železničného mostu. Montáž „zospodu“ doplňoval žeriav LTM1090 s nosnosťou 90t na prostrednom člne plávajúcej podpery.

Demontáž oceľovej konštrukcie začala 13.2.2014 a posledný diel bol odstránený 12.5.2014. V priebehu troch mesiacov relatívne pokojnej hladiny rieky boli odpálené všetky časti konštrukcie o celkovej hmotnosti 3400 t (údaj z projektu) a uložené na transportné člny, ktoré šrot v pravidelných intervaloch odvážali do prístavu k prekládke a ďalšiemu spracovaniu v železiarňach.

Dodávka od LKM Consult :

  • vytvorenie a  prerokovanie koncepcie demontáže
  • kompletná výrobná a montážna dokumentácia vrátane statických výpočtov (okrem statického prepočtu a návrhu dočasného zosilnenia OK)
  • podrobný návrh plávajúcej podpery vrátane podpornej konštrukcie
  • podrobné riešenie kotviacich lán systémom pripevnenia člnov k pilierom mostu
  • návrh postupu odoberania dielcov z konštrukcie a manipulačné schémy žeriavov
  • výkon autorského dozoru pri realizácii

Zdroj: www.facebook.com/lodenadunaji