Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Visuté potrubné mosty na úseku ETE - ČB

realizačná dokumentácia zakladania, spodnej stavby a nosnej konštrukcie mosta, Tenza a.s.

Názov projektu: D 149 - TEPELNÝ NAPÁJEČ ETE - ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investor: ČEZ, a.s.

Objednávateľ služieb: Tenza, a.s.

Pozícia LKM Consult s.r.o.: PROJEKTANT REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE mostného objektu

Ukončenie realizácie: most je v súčasnosti vo výstavbe

Popis projektu

Predmetom realizačnej projektovej dokumentácie sú dva visuté potrubné mosty: Křivonoska (SO 389/31) a Hluboká nad Vltavou 1 (SO 389/32) a priehradový most Hluboká nad Vltavou 2 (SO 389/33). Potrubné mosty prevádzajú dvojicu horkovodných potrubí nad zvodnelým územím (rybník a Munický potok). Potrubie je vedené na trase JE Temelín - České Budějovice.

Potrubné mosty sú visuté, kolmé s rozpätím 110,00 m, s oceľovou mostovkou podopretou pomocou dvojice pylónov tvaru „V“. Visuté laná sú kotvené v kotevních blokoch a vo vrcholoch pylónov, visutý kábel je takto rozdělený na 3 samostatne kotvené časti - parabolický kábel v hlavnom poli a spätné závesy v priľahlých poliach. Zakladanie je hĺbkové, kotevné bloky a základy pylónov sú založené na mikropilotách.

Mostovka v pozdĺžnom smere korešponduje s výškovým oblúkom o konstantnom polomeri R = 930 m. Zvislé tyčové závesy Macalloy s premennou dĺžkou sú vedené kolmo k mostovce. Mostovku tvorí oceľový vodorovný priehradový systém: pozdĺžniky z oceľových rúr TR KR 139,7x12,5, priečniky HEA 200 (na ktoré sú uložené potrubia a revízna lávka) a ztuženie vyrobené z rúr TR KR 101,6x5. Ceľkové ztuženie mostovky je zaistené dvojicou 12ti lanových predpínacích káblov vedených v HDPE chráničkách umiestnených vo vnútri pozdĺžnych nosníkov. Káble sú napnuté medzi kotevnými blokmi a po predopnutí zainjektované.

Dokumentácia oceľovej konštrukcie mostovky bola vytvorená v spolupráci s firmou OKF s.r.o.

Dodávka od LKM Consult :

  • vypracovanie realizačnej dokumentácie
  • výkon technického dozoru projektanta
  • projekt montáže, technická podpora zhotoviteľovi počas realizácie