Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Rekonštrukcia železničného mostu cez potok Výmola v Úvalech u Prahy

stavebno-montážne práce v rámci celkovej rekonštrukcie mostu, Viamont DSP a.s.

Názov projektu: MODERNIZÁCIA TRAŤOVÉHO ÚSEKU, PRAHA BĚCHOVICE – ÚVALY, MOST KM 387,144 (VÝMOLA)
Objednávateľ:Viamont DSP a.s.
Pozícia LKM Consult s.r.o.: SUBDODÁVATEĽ pre realizáciu monolitických konštrukcií, stavebný manažment
Ukončenie realizácie: 09/2015

Popis projektu

Rekonštrukcia mostu s deviatimi parabolickými klenbami s rozpätím 9 x 9,70 m s celkovou dĺžkou 132 m spočíva vo výstavbe novej železobetónovej dosky s previslými konzolami vrátane nadväzujúcich konštrukcií. Hlavná časť mostu bola budovaná na prenosnom debniacom vozíku DOKA hornej konštrukcie, krajné časti na pevnej skruži. Výstavba prebiehala v stiesnenom priestore šírky klenbovej časti len 4,1 m.

Dodávka od LKM Consult :

  • stavebný manažment a koordinácia prác na mostovke
  • príprava technológie betonáže a riadenie betonáže mostovkovej dosky na prenosnom vozíku DOKA