Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Názov projektu: NOSNÝ SYSTÉM MHD, 2. ČASŤ „BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE“, UCELENÁ ČASŤ 20 STARÝ MOST
Objednávateľ: Eurovia CS a.s.
Pozícia LKM Consult s.r.o.: PROJEKTANT MONTÁŽE novej konštrukcie Starého mostu
Ukončenie realizácie: 12/2015

Popis projektu

Po odstránení starej konštrukcie mostu cez Dunaj v Bratislave nastáva druhá fáza výstavby. Z pravého brehu v Petržalke sa z výrobne v krajných poliach postupne nasunie nová oceľová konštrukcia nad Dunaj a po dosiahnutí druhého brehu budú doplnené krajné polia.  Už aj tak náročná technológia výstavby bude obohatená o podoprenie na plávajúcich podperách v druhom a treťom poli mostu, kde s ohľadom na rozpätia sú prekročené statické možnosti vysúvať konštrukciu vo voľnej konzole. Pre bezproblémový priebeh prác je zriadená tzv. „výrobňa“, v ktorej sa oceľová konštrukcia zostavuje, následne zvára a zabezpečí finálnym náterom. Po zmontovaní dielov sa oceľová konštrukcia vysúva s pomocou ťažných tyčí a hydraulického vysúvacieho zariadenia smerom nad Dunaj.  Okrem výrobne sú súčasťou technológie i dočasné zariadenia pre technológiu výsunu – výsuvné ložiská s bočným vedením, nájazdová hydraulická klapka a ďalšie prípravky a pomôcky. Technológia výstavby nosnej oceľovej konštrukcie je navrhnutá tak, aby jej zostavovanie prebehlo pomocou zdvíhacích prostriedkov o nosnosti do 180 t.

Dodávka od LKM Consult :

  • koncepcia montáže mostu pozdĺžnym vysúvaním
  • kompletná výrobná dokumentácia výrobne pre zostavovanie konštrukcie
  • podrobný projekčný návrh vysúvacieho zariadenia, výsuvných ložísk, nájazdovej klapky a ďalších montážnych prípravkov
  • koncepcia podoprenia oceľovej konštrukcie na plávajúcej podpere
  • výkon autorského dozoru pri realizácii
    (projekčné práce oceľových konštrukcií boli vyhotovené v spolupráci s OKF s.r.o.) 

Autor videa: Tomáš Stupavský

Autor videa: Ing. Peter Paulík, Ph.D.