Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Most 201-10 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

nezávislý statický prepočet výsuvného nosu, Strabag s.r.o.

Názov projektu: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. 201-10 estakáda v Dolnom Hričove v km 24,740
Objednávateľ služieb: Strabag s.r.o.
Postavenie LKM Consult s.r.o.: nezávislá kontrola statiky
Ukončenie realizácie: most je v súčasnosti vo výstavbe

Popis projektu

Predmetom tejto zákazky bolo nezávislé statické posúdenie výsuvného nosu použitého pri vysúvaní nosnej konštrukcie mostu 201-10. Maximálna dĺžka vysúvaného poľa je 68,0 m.

Maximálna dĺžka výsuvného nosu je 40 m, maximálna výška nosu v mieste pripojenia na konzolu NK je  5,3 m. Hmotnosť výsuvného nosu je cca 130 ton.

Dodávka od LKM Consult :

  • nezávislý statický prepočet výsuvného nosu
  • technický dozor pri dokončení montáže výsuvného nosu