Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Most 202-00 na diaľnici D1 Fričovce - Svinia

montážne práce pri rektifikácii a výmene ložísk na oporách, Eurovia CS a.s.

Názov projektu: Diaľnica D1 Fričovce–Svinia, objekt 202-00 Most nad cestou III/018 189 a Štefanovským potokom v km 80,5 D1
Objednávateľ služieb: Eurovia CS a.s.
Postavenie LKM Consult s.r.o.: návrh koncepcie rektifikácie a výmeny ložísk, vypracovanie technolog. postupu prác, riadenie montážnych prác
Ukončenie realizácie: 21.7.2015

Popis projektu

Most 202-00 má 4 polia o rozpätí 37,3 + 2×45 + 39,8 m, celková šírka mostu je 29,5 m, stavebná výška je 2,690 m. Most presmerováva obidva jazdné smery diaľnice D1 cez údolie vo výške až 37,12 m na spoločnej nosnej konštrukcii. Nosná konštrukcia je tvorená komorovým nosníkom šírky 8,3 m rozšíreným prefabrikovanými lismi a obetónovanou monolitickou doskou mostovky. Nosná konštrukcia je rámami spojená s piliermi a na oboch oporách uložená na hrncových ložiskách.

V priebehu výstavby došlo k poklesu, posunutiu a natočeniu oboch opôr.

Dodávka od LKM Consult:

  • návrh koncepcie rektifikácie a výmeny ložísk na oporách
  • vypracovanie technologického postupu prác
  • riadenie montážnych prác

Najskôr boli do spodnej časti NK na oboch oporách osadené kotvy prípravku pre zachytenie možnej priečnej sily prenášané jednosmerne posuvným ložiskom.
Na opore OP5 bola nosná konštrukcia zdvihnutá hydraulickými lismi silou 11200 kN, medzi kĺzne dosky ložísk a horné kotvové dosky zabetónované v koncových priečnikoch nosnej konštrukcie boli vložené rektifikačné dosky hr. 25 a 20 mm, osadené nové dlhšie skrutky a NK bola spustená.
Na opore OP1 bola nosná konštrukcia zdvihnutá hydraulickými lismi silou 9800 kN, demontované  kĺzne dosky oboch ložísk, osadené nové predĺžené kĺzne dosky a rektifikačné dosky hrúbky 30 a 35 mm, osadené nové dlhšie skrutky a NK bola spustená.
Práce boli komplikované obmedzeným prístupom zhora do priestoru komôr opôr.