Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Most SO 204 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

nezávislý statický prepočet spodnej výsuvnej skruže MSS Strukturas, Doprastav a.s.

Popis projektu

Názov projektu: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. 204-00 Most na D1 nad údolím v km 29,820
Objednávateľ služieb: Doprastav a.s.
Postavenie LKM Consult s.r.o.: nezávislá kontrola statiky výsuvnej skruže
Ukončenie realizácie: most je v súčasnosti vo výstavbe

Predmetom tejto zákazky bolo nezávislé statické posúdenie dolnej výsuvnej skruže od výrobcu Strukturas použité pre betonáž diaľničného mostu SO 204-00.

Výstavba nosnej konštrukcie mostu 204-00 prebieha pomocou postupnej betonáže na výsuvnej skruži po poliach s presahujúcim koncom. Maximálna dĺžka betónového poľa je cca 59,5 m. Dĺžka konzoly mostu v priebehu výstavby je 12,0 m.

Nosná konštrukcia je v pozdĺžnom smere tvorená komorovým prierezom konštantnej výšky. V podporných miestach je zväčšená hrúbka stien a dolnej dosky komory. Most je vedený v pôdorysnom oblúku.

Na základe dodaných podkladov bol vytvorený komplexný globálny statický doskostenový model konštrukcie MSS vrátane výsuvných nosov a zavesenia na konzole nosnej konštrukcie pomocou tzv. „Suspension gallows“.

Dodávka od LKM Consult :

  • nezávislý statický prepočet výsuvnej skruže MSS Strukturas