Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Dlhodobé podopretie mostu X-022, 2. etapa - Praha 7

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vrátane hydraulickej aktivácie síl, HOCHTIEF CZ a.s.

Názov projektu: Provizorné zaistenie mostu X-022, 2. etapa

Objednávateľ: HOCHTIEF CZ a.s.

Pozícia LKM Consult s.r.o.: predaj podpernej skruže TRECOL SYSTEM vrátane montáže a aktivácie síl

Ukončenie montáže: 23.2.2019

Popis projektu

Most X-022 u stanice metra Vltavská v Prahe 7 bolo nutné podoprieť z dôvodu nevyhovujúcej únosnosti v poli 2 a 4, aby v dlhodobom časovom horizonte bolo možné viesť dopravu na moste aj pod ním.

Koncepcia podepretia v poli 2 zahŕňa oceľové veže vzájomne prepojené pre ľavú a pravú líniu podopretí, v hornej úrovni opatrené rektifikačnými hrncami pre aktiváciu síl. Priestorová skruž podopiera v celkom 20 úložných bodoch komorový nosník mostovky priamo pod stenami prierezu bez použitia vodorovných roznášajúcích nosníkov. Koncepcia v poli 4 zahŕňa ťažké podperné veže s využitím stĺpov z HPC železobetónu s vysokou únosnosťou ukončené železobetonovou hlavicou, ktorá podopiera spojité oceľové nosníky HEB600 / HEB650, umiestnené z dôvodu kríženia s tramvajovými dráhami. Riešenie zahŕňa aktiváciu skruže a prípadné rektifikácie v mieste uloženia nosníkov. Podepretie v oboch poliach umožňuje dilatácie podopieranej nosnej konštrukcie od teploty.

Dodávka od LKM Consult :

  • projekčná a technická príprava (VTD, TP)
  • kompletná dodávka podporného systému TRECOL vrátane pomocných konštrukcií pre bočný zásun nosníkov HEB600 / HEB650
  • práce poddodávateľa na montáži skruže, aktivácia a kontrola síl hydraulikou