Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Diaľničný most nad vetvami križovatky Prešov Západ

dodávka pevnej skruže TRECOL SYSTEM v atypickom usporiadaní vrátane montáže, Protron s.r.o.

Názov projektu: Diaľnica D1 Prešov Západ - Prešov Juh

Objednávateľ : Doprastav, a.s., Protron s.r.o.

Pozícia LKM Consult s.r.o.: prenájom a montáž podpernej skruže TRECOL SYSTEM

Ukončenie realizácie: most je v súčasnosti vo výstavbe

Popis projektu

Most typu extradosed v extravilánu Prešova prevádza diaľnicu D1 nad vetvami križovatky a miestnymi komunikáciami v dvoch výškových úrovniach, Slovensko.

Jednopodlažný most s mostovkou dvojkomorového prierezu z predpätého betónu, zavesený na EDS závesoch v stredných poliach dĺžky 74 m. Náročná dispozícia mosta - šikmé premostenie prekážok v dvoch výškových úrovniach, výška nad terénom cez 15 m, postup výstavby mosta odstredu od zavesených polí, minimálna konštrukčná výška nad D1 - si vyžiadalo progresívne návrhy podperných skruží. V technicky náročnejšej časti nad dvojím krížením komunikácií v prevádzke sa uplatní ťažká podperná skruž TRECOL SYSTEM s vysokou variabilitou zostáv, s podpernými vežami výšky do 14 m v individuálnych dispozíciach. Premostenie privádzača D1 a bypassu cesty Prešov-Margecany je navrhnuté za pomocou atypických oceľových rámových konštrukcií založených na ŽB blokoch a mikropilótach. Na pilieroch sú použité oceľové rámy uložené na hlaviciach, na pylónu systém zavesení oceľového roštu cez konzoly pripnuté k úložnému prahu - ŽB konštrukcie spodnej stavby mosta sa tak využívajú v statickom návrhu skruží. Druhý úsek mosta je podskružený ťažkou skružou PIŽMO s výškou veží do 16 m. V roku 2018 / 2019 je podskružené súčasne 350 m vodorovnej mostnej konštrukcie. Montáž skruže v atypickom usporiadaní v náročných podmienkach prebieha od 05/2018, s predpokladom ukončenia 07/2020.

Dodávka od LKM Consult :

  • projekčná a technická príprava (VTD, TP)
  • kompletná dodávka podporného systému TRECOL vrátane vodorovných a rámových konštrukcií
  • práce poddodávateľa na montáži /demontáži skruže oboch systémov
  • prenájom stavebnej mechanizácie