Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Bioplynová stanica Horovce 2

projekt zosilnenia a udržiavacích prác s predĺžením životnosti diela pre nádrže SO-06 a SO-19, Doprastav Export s.r.o.

Popis projektu

Názov projektu: Bioplynová stanica Horovce 2. Projekt zosilnenia udržiavacích prác s predlžením životnosti diela pre nádrže SO-06 a SO-19
Objednávateľ služieb: Doprastav Export s.r.o.
Postavenie LKM Consult s.r.o.: projektant zosilnenia nádrží a sanácie existujúcich porúch
Ukončenie realizácie: 10/2015

Predmetom tejto zákazky bolo zosilnenie pôvodných železobetónových nádrží a predĺženie ich životnosti prostredníctvom predopnutia lanami monostrand,  ktoré v nevyhnutnej miere vykrývajú radiálnu silu od náplne tvorenej biomasou. Projekt zároveň riešil sanáciu existujúcich trhlín v konštrukcii.

V tejto časti projektu boli riešené dve nádrže – koncový sklad SO-06 a fermentor SO-19. Poloha predpätí rešpektuje existujúce vedenie technologických zariadení. Prepínanie bolo s ohľadom na veľkú štíhlosť stien a prípadnú prítomnosť trhlín navrhnuté postupné s presne predpísaným itinerárom napínania lán. U nádrže SO-06 bolo nutné pred samotným predopnutím nádrže vybudovať pri hornej hrane steny spevňujúci železobetónový veniec.

SO-06: vnútorný priemer nádrže 22,0 m, výška steny 8,0 m, hrúbka steny 0,25 m
SO-19: vnútorný priemer nádrže 25,0 m, výška steny 8,0 m, hrúbka steny 0,28 m

Dodávka od LKM Consult :

  • projekt zosilnenia nádrží externým predpätím
  • pracovný postup pri zosilňovaní nádrže a sanácii existujúcich trhlín