Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Priečny presun výsuvnej skruže, most 209-00, diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

koncepcia priečneho presunu MSS spodnej konštrukcie, projekčná príprava a montážne práce, FREYSSINET CS, a.s., OZ Slovensko

Názov projektu: Priečny presun MSS Strukturas spodnej konštrukcie

Objednávateľ: FREYSSINET CS, a.s., OZ Slovensko

Pozícia LKM Consult s.r.o.: projektant koncepcie presunu MSS a výrobnej dokumentácie VTD presuvných zariadení, subdodávateľ montážnych prác a hydraulických posunov

Ukončenie montáže: 20.11.2019

Popis projektu

Most 209-00 zahŕňa dve samostatné mostné konštrukcie - ľavý most o 9 poliach s celkovou dĺžkou 381 m a pravý most o 10 poliach s celkovou dĺžkou 431 m. Nosná konštrukcia je dvojtrámová s dĺžkami typických vnútorných polí 45,0 m, budovaná na výsuvnej skruži Strukturas PORR 2009 spodnej konštrukcie.

Po dokončení poslednej etapy výstavby pravého mosta sa MSS pozdĺžne vysunie nad budúcu krajnú oporu a na dočasne vybudovaných posuvných drahách se priečne presunie o 13,85 m do pozície pre výstavbu ľavého mosta, čím sa uskutoční celý proces preloženia technológie bez potreby nasadiť veľké mobilné žeriavy.

Koncepcia riešenia zahŕňa prvú presuvnú dráhu HEB 800 na věžiach Pižmo v poslednom poli estakády a druhú uloženú priamo na panelovej rovnanine za oporou. Pre priečny presun MSS boli individuálne navrhnuté klzné elementy s PA6 doskami umožňujúce súčasne pozdĺžny i priečny posun. Dráhy so zavetrením boli navrhnuté s ohľadom na prenos zaťaženia a zaistenia stability ve vštkých štádiách výstavby. Samotný priečny presun sa uskutočnil pomocou hydraulickej zostavy s dvojicou ťažných tyčí a kotevných bodov. Z dôvodu rozdielnych výšok MSS pre pravý a ľavý most pri nájazde na presuvné vagóny na pilieroch a vďaka obmedzenému priestoru posledného poľa mosta vznikla potreba aktivovať/deaktivovať dráhu na dočasnej podpore Pižmo, ktorá tak bola výškovo rektifikovateľná za pomocou zdvíhacích přípravkov a hydrauliky osadených v päte podpornej konštrukcie.

Dodávka od LKM Consult :

  • projekčná a technická príprava (VTD, TP)
  • montážne práce výsuvných drah a pomocných konštrukcií pre bočný presun MSS
  • hydraulický posun MSS hmotnosti 350 t, aktivácia a kontrola síl, zvislá rektifikácia podporných konštrukcií