Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Visuté potrubní mosty na úseku ETE - ČB

realizační dokumentace založení, spodní stavby a nosné konstrukce mostu, Tenza a.s.

Název projektu: D 149 - TEPELNÝ NAPÁJEČ ETE - ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investor: ČEZ, a.s.
Objednavatel služeb: Tenza, a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: PROJEKTANT REALIZAČNÍ DOKUMENTACE mostního objektu
Ukončení realizace: Projekt ve výstavbě

Popis projektu

Předmětem realizační projektové dokumentace jsou dva visuté potrubní mosty: Křivonoska (SO 389/31) a Hluboká nad Vltavou 1 (SO 389/32) a příhradový most Hluboká nad Vltavou 2 (SO 389/33). Potrubní mosty převádí dvojici horkovodního potrubí nad zvodnělým územím (rybník a Munický potok). Potrubí je vedeno na trase JE Temelín - České Budějovice.

Potrubní mosty jsou visuté, kolmé, s rozpětím 110,00 m, s ocelovou mostovkou podepřenou pomocí dvojice pylonů tvaru „V“. Visutá lana jsou kotvena v kotevních blocích a ve vrcholech pylonu, visutý kabel je takto rozdělen na 3 samostatně kotvené části - parabolický kabel v hlavním poli a zpětné závěsy v přilehlých polích. Založení je hlubinné, kotevní bloky a základy pylonů jsou založené na mikropilotách.

Mostovka v podélném směru sleduje výškový oblouk o konstantním poloměru R = 930 m. Svislé tyčové závěsy Macalloy s proměnnou délkou jsou vedeny radiálně k mostovce. Systém mostovky tvoří ocelová vodorovná příhrada: podélníky, které jsou tvořené ocelovými trubkami TR KR 139,7x12,5, příčníky HEA 200 (na které jsou uložené potrubí a revizní lávka) a ztužení, které je tvořeno trubkami TR KR 101,6x5. Celkové ztužení mostovky je zajištěné dvojicí 12ti lanových předpínacích kabelů v HDPE chráničkách umístěných uvnitř podélníků. Kabely jsou napnuté mezi kotveními bloky a po předepnutí zainjektovány.

Dokumentace ocelové konstrukce mostovky byla vytvořena ve spolupráci s firmou OKF s.r.o.

Dodávka od LKM Consult:

  • vypracování realizační dokumentace
  • výkon technického dozoru projektanta
  • projekt montáže, technická podpora zhotoviteli při realizaci