Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel

dodávka technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m, Eurovia CS, a.s., Freyssinet CS, a.s.

Název projektu: D35 Časy - Ostrov, Most přes žel. stanici Uhersko v km 28,773 - 28,922
Objednavatel: Eurovia CS, a.s., Freyssinet CS, a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: návrh a dodávka technologie TRECOL SYSTEM, otočení vahadel
Ukončení montáže: Projekt ve výstavbě

Popis projektu

Třípolový dálniční most sdruženého průřezu šířky 26,7 m o rozpětí 50,0 + 72,0 + 50,0 m přemosťující vícekolejnou železniční trať ve stanici Uhersko ve výrazně šikmém křížení, Česká republika.

Otáčení vahadel jako mimořádná mostní technologie se realizuje z důvodů výrazné šikmosti křížení mostu se železnicí a nízké světlé výšky mostovky nad kolejištěm. Cílem je realizovat podstatnou část výstavby vodorovné nosné konstrukce na pevné skruži rovnoběžně se železniční tratí vně kolejiště. Mostovka je proto rozdělena uprostřed na dvě poloviny a každá z nich se staví jako samostatné vahadlo na opačné straně trati. Po dokončení vahadel proběhne jejich otočení ve vodorovné rovině o úhel otáčení 34,65° (vahadlo 10) a 32,43° (vahadlo 20) v definitivním příčném sklonu 2,50 %. Po výškové rektifikaci vahadel do definitivní geometrie dálnice D35 dojde k zmonolitnění uzavírací lamely a definitivnímu spojení obou částí mostu předpínacími kabely.

Technologie otáčení zahrnuje dva podstatné konstrukční celky. Prvním je otočné zařízení na pilířích 10 a 20 tvořící dočasné podepření vahadla tíhy 4 500 tun na kruhové kluzné dráze s pevným středem otáčení na hlavě pilíře. Druhým je zadní ocelová podpěra ve vzdálenosti 45,1 m od středu otáčení v ose pilíře, s integrovanou aktivní pohonnou jednotkou otáčení, pohybující se přibližně v úrovni terénu na pevné vodorovné ŽB kruhové dráze založené na velkoprůměrových pilotách.

Podepření vahadel na každém z pilířů zajišťují čtyři únosné vzájemně propojené otočné hrnce z HPC betonu C70/85 v ocelovém plášti. Pro zajištění bezpečného rozjezdu otočného zařízení na pilíři byl sestrojen pomocný přípravek s nosností 2x 140 tun, který doplnil v úvodu otáčení hlavní pohonnou jednotku na zadní podpěře a zajistil tak hladký start i po delším období výstavby než se původně plánovalo. Zadní podpěry tvoří ocelové konstrukce ve tvaru "V" z válcovaných profilů S355 a montovaných styčníků s integrovanou pohonnou jednotkou 200 t se zdvihem 1200 mm. V pevné ŽB otočné dráze, na které se pohybuje zadní podpěra podepírající vahadlo, jsou zabudovány ocelové kotevní přípravky pro připojení tažných tyčí. Konstrukční prvky technologie otáčení tým pracovníků LKM Consult s.r.o. individuálně zkonstruoval pro tuto speciální aplikaci. Při návrhu technologie otáčení byly využity zkušenosti s aplikací HPC pro mostní skruže TRECOL SYSTEM.

Dodávka od LKM Consult :

  • návrh technologie pro otáčení vahadel po konstrukční stránce
  • projekční příprava podpěrných konstrukcí a otáčení (VTD, TP)
  • dodávka HPC otočných zařízení na pilířích, zadních ocelových "V" podpěr s příslušenstvím
  • montážní / demontážní práce dodaných konstrukcí
  • řízení a obsluha pohonné jednotky při otáčení vahadel 10 a 20