Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce a projekt demontáže mostu, vypracování technologických postupů

Více o projektu

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM vč. bednění pro dálniční most délky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Více o projektu

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce montáže mostu a projekt výrobně-montážních zařízení pro výsun nosné ocelové konstrukce, Eurovia CS a.s.

Více o projektu

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, prováděcí projektová dokumentace založení, spodní stavby a nosné konstrukce, Doprastav, a.s.

Název projektu: ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa
Generální projektant: REMING CONSULT, a.s.
Objednavatel služeb: Doprastav, a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: PROJEKTANT REALIZAČNÍ DOKUMENTACE mostního objektu
Ukončení realizace: Projekt ve výstavbě

Popis projektu

Most převádí dvoukolejnou železniční trať s návrhovou rychlostí do 160 km/h za tunelem Diel nad silnicí II/507 a Nosickou vodní nádrží nedaleko Púchova, Slovensko.

Základní dispozice mostu navržená REMING CONSULT, a.s. zahrnuje spojitou nosnou konstrukci z předpjatého betonu o 12 polích celkové délky 593,6 m, s rozpětími středních polí 51,5 m. Mostovka typu extradosed tvořená dvoukomorovým konstantním průřezem je zavěšená na okrajích na nízké pylony.

Most je založen v hlubokých pažených dvojitých jamách ze štětovnic, s přístupem z obou břehů přehrady pomocí dočasných násypů a soustavy mostních provizórií. 

Nosná konstrukce bude v převážné délce mostu stavěna na výsuvné skruži horní konstrukce, první dvě pole před tunelem Diel budou realizovány letmo na vozíku.

Dodávka od LKM Consult :

  • návrh koncepce montáže mostu
  • vypracování aktualizované realizační dokumentace DRS v souladu s nasazením technologií zhotovitele v částech Založení, Spodní stavba, Nosná konstrukce
  • vypracování výrobně technické dokumentace VTD pro vozíky letmé betonáže
  • výkon technického dozoru projektanta při provádění