Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky, IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Název projektu: I/38 Havlíčkův Brod, obchvat, Most na sil. I/38 přes řeku Šlapanku a trať ČD
Objednavatel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: dodavatel velko-rozponové skruže TRECOL SYSTEM včetně montáže
Ukončení montáže: Projekt ve výstavbě

Popis projektu

Sedmipolový most dvojtrámového průřezu o rozpětí 30,0 + 4 x 40,0 + 37,0 + 28,0 m přemosťující vícekolejnou železniční trať ČD a říčku Šlapanku v údolí hlubokém 25,5 m, realizovaný na velko-rozponové skruži, Česká republika.

Vzhledem k délce mostu 271 m a počtu 7 polí není ekonomické mostovku realizovat klasickou výsuvnou skruží (MSS) horní nebo dolní konstrukce, navíc část pilířů a opěra 8 jsou umístěny šikmo a bylo by nutné řešit úpravy MSS pro atypické uspořádání. Použití klasické pevné skruže v pravidelném uspořádání podpěrných věží není možné nad vícekolejnou frekventovanou tratí ČD a není ani výhodné pro velkou výšku nad údolím Šlapanky. Jako nejvhodnější řešení se proto zvolila pevná skruž TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými podélnými příhradovými nosníky pro rozpětí 25,0 (krajní pole) a 31,8 m (vnitřní pole), které jsou uložené na ocelových rámech postavených na trvalých základech mostu. Na zadní konzole NK jsou nosníky zavěšeny na konzole NK pomocí ocelových příčníků a PT tyčí s možností rektifikace / spouštění hydraulikou, přičemž přední konzolu NK na začátku etapy podepírá jedna klasická podpěrná věž skruže založená plošně. Montáž a demontáž skruže se uskutečňuje pomocí mobilních jeřábů v prvních dvou etapách z úrovně terénu, následně z horního povrchu realizované mostovky. Navržený systém překládek velko-rozponových nosníků umožňuje postupný přesun materiálu skruže a bednění z pole do pole při postupné výstavbě mostovky, přičemž střední stoly bednění mezi trámy se podélně přesouvají bez rozebírání v každé etapě, přestože je podskruženo jen jedno pole pro betonáž. Předmontáž nosníků se provádí pomocí manipulátoru na předmontážní plošině s využitím pomocných věžích TRECOL SYSTEM.

Technické řešení představuje vhodnou alternativu k výsuvným skružím pro kratší délky mostů.

Dodávka od LKM Consult :

  • projekční a technická příprava (VTD, TP)
  • kompletní dodávka podpěrného systému TRECOL včetně velko-rozponových nosníků a rámových konstrukcí
  • práce podzhotovitele na montáži / demontáži skruže
  • pronájem stavební mechanizace