Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce a projekt demontáže mostu, vypracování technologických postupů, Eurovia CS a.s.

Název projektu: NOSNÝ SYSTÉM MHD, 1. ČASŤ „BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE“, UCELENÁ ČASŤ 20 STARÝ MOST
Objednavatel služeb: Eurovia CS a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: HLAVNÍ PROJEKTANT DEMONTÁŽE ocelové konstrukce Starého mostu
Ukončení realizace: 05/2014

Popis projektu

Princip demontáže 4 polí Starého mostu nad Dunajem s rozpětími 75,85 + 75,85 + 92,08 + 75,73 m spočíval v postupném rozebrání ocelové konstrukce s podepřením na „plovoucí podpěře“ tvořené soustavou člunů DE-16100 s podpěrnou konstrukcí z předpolí Starého mostu. Postupnou demontáž OK „seshora“ zajišťoval jeřáb AC-40 o nosnosti 40t posazený na horním páse železničního mostu, montáž „zespodu“ doplňoval jeřáb LTM1090 o nosnosti 90t na prostředním člunu plovoucí podpěry.

Demontáž ocelové konstrukce byla zahájena 13.2.2014 a poslední díl byl odstraněný 12.5.2014. V průběhu třech měsíců relativně klidné hladiny řeky byly odpálené všechny části konstrukce celkové hmotnosti 3400 t (údaj z projektu) a uložené na transportní čluny, které šrot v pravidelných intervalech odvážely do přístavu k překládce a dalšímu zpracování v hutích.

Dodávka od LKM Consult :

  •   vytvoření a projednání koncepce demontáže
  •   kompletní výrobní a montážní dokumentace včetně statických výpočtů (kromě statického přepočtu a návrhu dočasného zesílení OK)
  •   podrobný návrh plovoucí podpěry včetně podpěrné konstrukce
  •   podrobné řešení kotevních lan systému připevnění člunů k pilířům mostu
  •   návrh postupu odebírání dílců z konstrukce a manipulační schémata jeřábů
  •   výkon autorského dozoru při provádění

Zdroj: www.facebook.com/lodenadunaji