Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce a projekt demontáže mostu, vypracování technologických postupů

Více o projektu

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM vč. bednění pro dálniční most délky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Více o projektu

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce montáže mostu a projekt výrobně-montážních zařízení pro výsun nosné ocelové konstrukce, Eurovia CS a.s.

Více o projektu

Silniční zavěšený nadjezd přes železniční nádraží v Žilině

koncepce zavěšeného mostu, statický a dynamický výpočet NK mostu, REMING CONSULT, a.s.

Název projektu: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväz. infraštruktúry v uzle Žilina
Generální projektant: REMING CONSULT, a.s.
Objednavatel služeb: REMING CONSULT, a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: PROJEKTANT REALIZAČNÍ DOKUMENTACE v části statický a dynamický výpočet nosné konstrukce, návrh koncepce mostu
Ukončení realizace: Projekt v přípravě

Popis projektu

Most překračuje kolejiště hlavního železničního nádraží v Žilině a propojuje tak v místě ulice 1. mája obě strany území rozděleného železniční dopravou.

Dispozice mostu zahrnuje spojitou štíhlou nosnou konstrukci z předpjatého HPC betonu o 7 polích celkové délky 343,7 m, s rozpětími dvou hlavních zavěšených polí 2 x 75,0 m. Mostovka dvoutrámového průřezu doplněná nad podpěrami o spodní desku je v hlavních polích zavěšená pomocí příčných žeber a závěsů typu extradosed na příčně ukloněné pylony. Most je atypický nízkou konstrukční výškou 1,8 m, půdorysnou geometrií s poloměrem křivosti min. 50 m a použitím vysokopevnostního betonu pro mostovku a pylony.

Most je založen v předpolích na VP pilotách a u pylonu na mikropilotách, na obou koncích na most navazují opěrné stěny tvořené vyztuženými násypy.

Použité technologie odpovídají náročnému postupu výstavby rekonstruovaného železničního uzlu. Nosná konstrukce bude v převážné délce mostu stavěna na pevné skruži s vynechanými profily pro dopravu, nad provozovanými kolejemi s trakčním vedením je navržena technologie letmé betonáže.

Dodávka od LKM Consult :

  • návrh koncepce mostu
  • vypracování realizační dokumentace DRS v částech statický a dynamický výpočet, předpínací výztuž