Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Silniční zavěšený nadjezd přes železniční nádraží v Žilině

koncepce zavěšeného mostu, statický a dynamický výpočet NK mostu, REMING CONSULT, a.s.

Název projektu: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväz. infraštruktúry v uzle Žilina
Generální projektant: REMING CONSULT, a.s.
Zhotovitel: STRABAG Pozemné a inžinierské staviteľstvo s.r.o.
Pozice LKM Consult s.r.o.: PROJEKTANT REALIZAČNÍ DOKUMENTACE v části statický a dynamický výpočet nosné konstrukce, návrh koncepce mostu, technická podpora při realizaci
Ukončení realizace: Projekt v realizaci

Popis projektu

Most překračuje kolejiště hlavního železničního nádraží v Žilině a propojuje tak v místě ulice 1. mája obě strany území rozděleného železniční dopravou.

Dispozice mostu zahrnuje spojitou štíhlou nosnou konstrukci z předpjatého HPC betonu o 7 polích celkové délky 343,7 m, s rozpětími dvou hlavních zavěšených polí 2 x 75,0 m. Mostovka dvoutrámového průřezu doplněná nad podpěrami o spodní desku je v hlavních polích zavěšená pomocí příčných žeber a závěsů typu extradosed na příčně ukloněné pylony. Most je atypický nízkou konstrukční výškou 1,8 m, půdorysnou geometrií s poloměrem křivosti min. 50 m a použitím vysokopevnostního betonu pro mostovku a pylony.

Most je založen v předpolích na VP pilotách a u pylonu na mikropilotách, na obou koncích na most navazují opěrné stěny tvořené vyztuženými násypy.

Použité technologie odpovídají náročnému postupu výstavby rekonstruovaného železničního uzlu. Nosná konstrukce je v převážné délce mostu stavěna na pevné skruži s vynechanými profily pro dopravu, nad provozovanými kolejemi s trakčním vedením je navrženo podepření velkorozponovými nosníky.

Dodávka od LKM Consult :

  • návrh koncepce mostu
  • vypracování realizační dokumentace DRS v částech statický a dynamický výpočet, předpínací výztuž
  • technická podpora při realizaci