Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Most 202-00 na dálnici D1 Fričovce - Svinia

montážní práce při rektifikaci a výměně ložisek na opěrách, Eurovia CS a.s.

Název projektu: Diaľnica D1 Fričovce–Svinia, objekt 202-00 Most nad cestou III/018 189 a Štefanovským potokom v km 80,5 D1
Objednavatel služeb: Eurovia CS a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: návrh koncepce rektifikace a výměny ložisek, vypracování technolog. postupu prací, řízení montážních prací
Ukončení realizace: 21.7.2015

Popis projektu

Most 202-00 má 4 pole rozpětí 37,3 + 2×45 + 39,8 m, celková šířka mostu je 29,5 m, stavební výška je 2,690 m. Most převádí oba jízdní směry dálnice D1 přes údolí ve výšce až 37,12 m na společné nosné konstrukci. Nosná konstrukce je tvořená komorovým nosníkem šířky 8,3 m rozšířeným prefabrikovanými vzpěrami a dobetonovanou monolitickou deskou mostovky. Nosná konstrukce je rámově spojena s pilíři a na obou opěrách uložena na hrncových ložiscích.

V průběhu výstavby došlo k poklesu, posunutí a natočení obou opěr.

Dodávka od LKM Consult:

  • návrh koncepce rektifikace a výměny ložisek na opěrách
  • vypracování technologického postupu prací
  • řízení montážních prací

Nejprve byly do spodku NK na obou opěrách osazeny kotvy přípravku pro zachycení případné příčné síly přenášené jednosměrně posuvným ložiskem.
Na opěře OP5 byla nosná konstrukce nadzvednuta hydraulickými zvedáky silou 11200 kN, mezi kluzné desky ložisek a horní kotevní desky zabetonované v koncových příčnících nosné konstrukce byly vloženy rektifikační desky tl. 25 a 20 mm, osazeny nové delší šrouby a NK byla spuštěna.
Na opěře OP1 byla nosná konstrukce nadzvednuta hydraulickými zvedáky silou 9800 kN, demontovány stávající kluzné desky obou ložisek, osazeny nové prodloužené kluzné desky a rektifikační desky tloušťky 30 a 35 mm, osazeny nové delší šrouby a NK byla spuštěna.
Práce byly komplikovány omezeným přístupem shora do prostoru komor opěr