Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce a projekt demontáže mostu, vypracování technologických postupů

Více o projektu

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM vč. bednění pro dálniční most délky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Více o projektu

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce montáže mostu a projekt výrobně-montážních zařízení pro výsun nosné ocelové konstrukce, Eurovia CS a.s.

Více o projektu

Dlouhodobé zajištění mostu X-022, 2. etapa - Praha 7

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM včetně aktivace sil hydraulikou, HOCHTIEF CZ a.s.

Název projektu: Provizorní zajištění mostu X-022, 2. etapa
Objednavatel služeb: HOCHTIEF CZ a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: prodej podpěrné skruže TRECOL SYSTEM včetně montáže a aktivace sil
Ukončení montáže: 23.2.2019

Popis projektu

Most X-022 u stanice metra Vltavská v Praze 7 bylo nutné podepřít z důvodu nevyhovující únosnosti v poli 2 a 4, aby se umožnilo v dlouhodobém časovém horizontu vézt dopravu na mostě i pod ním.

Koncepce podepření v poli 2 zahrnuje ocelové věže vzájemně propojené pro levou a pravou linii podepření, v horní úrovni opatřené rektifikačními hrnci pro aktivaci sil. Prostorová skruž podepírá v celkem 20 úložných bodech komorový nosník mostovky přímo pod stěnami průřezu bez použití vodorovných roznášecích nosníků. Koncepce v poli 4 zahrnuje těžké podpěrné věže s využitím sloupků z HPC železobetonu s vysokou únosností ukončené železobetonovou hlavicí, která podepírá spojité ocelové nosníky HEB600 / HEB650, umístěných z důvodu křížení s tramvajovými tratěmi. Řešení zahrnuje aktivaci skruže a případné rektifikace v místě uložení nosníků. Podepření v obou polích umožňuje dilatace podepírané nosné konstrukce od teploty.

Dodávka od LKM Consult :

  • projekční a technická příprava (VTD, TP)
  • kompletní dodávka podpěrného systému TRECOL včetně pomocných konstrukcí pro boční zásun nosníků HEB600 / HEB650
  • práce podzhotovitele na montáži skruže, aktivace a kontrola sil hydraulikou