Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Dlouhodobé zajištění mostu X-022, 2. etapa - Praha 7

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM včetně aktivace sil hydraulikou, HOCHTIEF CZ a.s.

Název projektu: Provizorní zajištění mostu X-022, 2. etapa
Objednavatel služeb: HOCHTIEF CZ a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: prodej podpěrné skruže TRECOL SYSTEM včetně montáže a aktivace sil
Ukončení montáže: 23.2.2019

Popis projektu

Most X-022 u stanice metra Vltavská v Praze 7 bylo nutné podepřít z důvodu nevyhovující únosnosti v poli 2 a 4, aby se umožnilo v dlouhodobém časovém horizontu vézt dopravu na mostě i pod ním.

Koncepce podepření v poli 2 zahrnuje ocelové věže vzájemně propojené pro levou a pravou linii podepření, v horní úrovni opatřené rektifikačními hrnci pro aktivaci sil. Prostorová skruž podepírá v celkem 20 úložných bodech komorový nosník mostovky přímo pod stěnami průřezu bez použití vodorovných roznášecích nosníků. Koncepce v poli 4 zahrnuje těžké podpěrné věže s využitím sloupků z HPC železobetonu s vysokou únosností ukončené železobetonovou hlavicí, která podepírá spojité ocelové nosníky HEB600 / HEB650, umístěných z důvodu křížení s tramvajovými tratěmi. Řešení zahrnuje aktivaci skruže a případné rektifikace v místě uložení nosníků. Podepření v obou polích umožňuje dilatace podepírané nosné konstrukce od teploty.

Dodávka od LKM Consult :

  • projekční a technická příprava (VTD, TP)
  • kompletní dodávka podpěrného systému TRECOL včetně pomocných konstrukcí pro boční zásun nosníků HEB600 / HEB650
  • práce podzhotovitele na montáži skruže, aktivace a kontrola sil hydraulikou