Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce a projekt demontáže mostu, vypracování technologických postupů

Více o projektu

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM vč. bednění pro dálniční most délky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Více o projektu

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce montáže mostu a projekt výrobně-montážních zařízení pro výsun nosné ocelové konstrukce, Eurovia CS a.s.

Více o projektu

Příčný přesun výsuvné skruže, most 209-00, dálnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

koncepce příčného přesunu MSS spodní konstrukce, projekční příprava a montážní práce, FREYSSINET CS, a.s., OZ Slovensko

Název projektu: Příčný přesun MSS Strukturas spodní konstrukce
Objednavatel služeb: FREYSSINET CS, a.s., OZ Slovensko
Pozice LKM Consult s.r.o.: projektant koncepce přesunu a výrobní dokumentace VTD přesuvného zařízení, subdodavatel montážních prací a hydraulických posunů
Ukončení montáže: 20.11.2019

Popis projektu

Most 209-00 zahrnuje dvě samostatné mostní konstrukce - levý most o 9 polích s celkovou délkou 381 m a pravý most o 10 polích s celkovou délkou 431 m. Nosná konstrukce je dvoutrámová s délkou typických středních polí 45,0 m, budovaná na výsuvné skruži Strukturas PORR 2009 spodní konstrukce.

Po dokončení poslední etapy výstavby pravého mostu se MSS podélně vysune nad budoucí krajní opěru a na dočasně vybudovaných posuvných drahách se příčně přesune o 13,85 m do pozice pro výstavbu levého mostu, čímž se vykoná celý proces překládky technologie bez nutnosti nasazení velkých mobilních jeřábů.

Koncepce řešení zahrnuje jednu přesuvnou dráhu HEB 800 na věžích Pižmo v posledním poli a druhou uloženou přímo na panelové rovnanině za opěrou. Pro příčný přesun MSS byly individuálně navrženy kluzné elementy s PA6 deskami umožňující zároveň podélný i příčný posun. Dráhy se zavětrováním byly navrženy s ohledem na přenos zatížení a zajištění stability ve všech stádiích výstavby. Vlastní příčný přesun se uskutečnil pomocí hydraulické sestavy s dvojicí tažných tyčí a kotevních bodů. Z důvodů rozdílných výšek MSS pro pravý a levý most při nájezdu na přesuvné vagóny na pilířích a díky omezenému prostoru posledního pole mostu vznikla potřeba aktivovat/deaktivovat dráhu na dočasné podpěře Pižmo, která tak byla výškově rektifikovatelná za pomocí zdvíhacích přípravků a hydrauliky osazených v patě věže.

 

Dodávka od LKM Consult :

  • projekční a technická příprava (VTD, TP)
  • montážní práce výsuvných drah a pomocných konstrukcí pro boční přesun MSS
  • hydraulický posun MSS hmotnosti 350 t, aktivace a kontrola sil, svislá rektifikace podpěrných konstrukcí