Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Nový železniční most nad Nosickou přehradou - podskružení TRECOL

dodávka pevné skruže TRECOL SYSTEM pro bednění zárodku P2 letmé betonáže, Doprastav, a.s.

Název projektu: ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa
Objednavatel služeb: Doprastav, a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: dodávka a montáž podpěrné skruže TRECOL SYSTEM
Ukončení realizace: Projekt ve výstavbě

Popis projektu

Most převádí dvoukolejnou železniční trať s návrhovou rychlostí do 160 km/h za tunelem Diel nad silnicí II/507 a Nosickou vodní nádrží nedaleko Púchova, Slovensko.

Zárodek P2 vahadla letmé betonáže nosné konstrukce mostu je situovaný na pravém okraji vodní nádrže. Stísněný prostor ohraničený silnicí II. třídy a vodní překážkou vyžadoval efektivní návrh středně těžké skruže v šikmém křížení s překlenutím provozované silnice. Celkem je navrženo 6 podpěrných věží TRECOL SYSTEM výšky do 10 m v individuálních dispozicích založených plošně na panelových rovnaninách v kombinaci s monolitickými dobetonávkami. Na hlavici pilíře je použit systém zavěšení ocelového roštu pomocí ocelových konzol kotvených na přípravky. Montáž skruže v atypickém provedení ve stísněných podmínkách se uskutečnila v průběhu 14 dní v kooperaci s partnerskou montážní organizací. Navazující bednění tvoří systém DOKA.

Dodávka od LKM Consult :

  • projekční a technická příprava (VTD, TP)
  • kompletní dodávka podpěrného systému TRECOL včetně ocelových nosníků
  • práce podzhotovitele na montáži /demontáži skruže