Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Nájemní komplex LUKA – etapa 1, Praha 13

dodávka podpěrného rámu TRECOL SYSTEM pro rektifikaci monolitické šachty AŠ1, Hinton, a.s.

Název projektu: Nájemní komplex LUKA
Objednavatel služeb: Hinton, a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: dodavatel technologie rektifikace včetně podpěrného systému TRECOL SYSTEM
Ukončení realizace: 09/2015

Popis projektu

1. etapa stavby zahrnuje realizaci zajištění stavební jámy, která bude sloužit pro stavbu polyfunkčního a bytového objektu Luka II, včetně vybudování potřebných podchycení velkoprofilovými pilotami. Stavba mimo jiné zahrnuje výstavbu přípojek vodovodu, kanalizace, teplovodu a  vybudování přeložky dešťové a splaškové kanalizace.

U armaturní šachty AŠ1 došlo k náklonu cca 10 cm vlivem prosedavého podloží. Úlohou pro stavebně-montážní skupinu LKM Consult bylo vyrovnání šachty o hmotnosti 40 tun do svislého směru pomocí hydraulických zvedáků a zafixování polohy pomocí podpěrného rámu TRECOL SYSTEM do provedení sanace základů.

Dodávka od LKM Consult:

  • vypracování koncepce rektifikace náklonu šachty
  • technická příprava
  • dodávka podpěrného systému TRECOL
  • stavebně-montážní práce, obsluha hydrauliky