Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Most SO 204 na dálnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

nezávislý statický přepočet spodní výsuvné skruže MSS Strukturas, Doprastav a.s.

Popis projektu

Název projektu: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. 204-00 Most na D1 nad údolím v km 29,820
Objednavatel služeb: Doprastav a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: nezávislá kontrola statiky výsuvné skruže
Ukončení realizace: most je v současnosti ve výstavbě

Předmětem této zakázky bylo nezávislé statické posouzení dolní výsuvné skruže od výrobce Strukturas použité pro betonáž dálničního mostu SO 204-00.

Výstavba nosné konstrukce mostu 204-00 probíhá pomocí postupné betonáže na výsuvné skruži po polích s převislým koncem. Maximální délka betonovaného pole je cca 59,5 m. Délka konzoly mostu v průběhu výstavby je 12,0 m.

Nosná konstrukce je v podélném směru tvořená komorovým průřezem konstantní výšky. V podporových oblastech je zvětšená tloušťka stěn a dolní desky komory. Most je vedený v půdorysném oblouku.

Na základě dodaných podkladů byl vytvořený komplexní globální statický deskostěnový model konstrukce MSS vč. výsuvných nosů a zavěšení na konzole nosné konstrukce pomocí tzv. „Suspension gallows“.

Dodávka od LKM Consult :

  • nezávislý statický přepočet výsuvné skruže MSS Strukturas