Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce a projekt demontáže mostu, vypracování technologických postupů

Více o projektu

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM vč. bednění pro dálniční most délky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Více o projektu

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce montáže mostu a projekt výrobně-montážních zařízení pro výsun nosné ocelové konstrukce, Eurovia CS a.s.

Více o projektu

Most SO 204 na dálnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

nezávislý statický přepočet spodní výsuvné skruže MSS Strukturas, Doprastav a.s.

Popis projektu

Název projektu: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. 204-00 Most na D1 nad údolím v km 29,820
Objednavatel služeb: Doprastav a.s.
Pozice LKM Consult s.r.o.: nezávislá kontrola statiky výsuvné skruže
Ukončení realizace: most je v současnosti ve výstavbě

Předmětem této zakázky bylo nezávislé statické posouzení dolní výsuvné skruže od výrobce Strukturas použité pro betonáž dálničního mostu SO 204-00.

Výstavba nosné konstrukce mostu 204-00 probíhá pomocí postupné betonáže na výsuvné skruži po polích s převislým koncem. Maximální délka betonovaného pole je cca 59,5 m. Délka konzoly mostu v průběhu výstavby je 12,0 m.

Nosná konstrukce je v podélném směru tvořená komorovým průřezem konstantní výšky. V podporových oblastech je zvětšená tloušťka stěn a dolní desky komory. Most je vedený v půdorysném oblouku.

Na základě dodaných podkladů byl vytvořený komplexní globální statický deskostěnový model konstrukce MSS vč. výsuvných nosů a zavěšení na konzole nosné konstrukce pomocí tzv. „Suspension gallows“.

Dodávka od LKM Consult :

  • nezávislý statický přepočet výsuvné skruže MSS Strukturas