Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM vč. bednění pro dálniční most délky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Popis projektu

Název projektu: Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, 203-00 Most na R2 nad cestou II/591 v km 1,185
Objednavatel služeb: CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.
Pozice LKM Consult s.r.o.: dodavatel podpěrné skruže TRECOL SYSTEM a podzhotovitel části prací
Ukončení realizace: 04/2017

Popis projektu

Mostní objekt 203-00 sestává ze dvou samostatných souběžných mostů se vzájemně posunutými opěrami založenými na strmých vyztužených násypech. Skruž respektuje náročné překážky : šikmé křížení provozované cesty II. tř., strmé svahy okolo opěr, stávající koryto potoka pod mostem. Nosná konstrukce mostu působí jako třípolový spojitý nosník masivního dvojtrámového průřezu o rozpětí  23 m + 32 m + 23(26) m s celkovou délkou 83 m a výškou 9 m nad terénem. Celkem je navrženo 8 podpěrných věží TRECOL SYSTEM založených částečně plošně, v geologicky nevhodných podmínkách částečně na pilotách z prostého betonu. Na krajních opěrách je ocelový rošt pro bednění zavěšený na PT tyčích uchycených k ocelovým konzolám. Pro bednění je použit systém ALPI MECCANO fy ULMA Construction SK.

Dodávka od LKM Consult:

  • kompletní projekční a technická příprava (VTD)
  • dodávka podpěrného systému TRECOL
  • podzhotovitel pro montáž/demontáž skruže a bednění
  • podzhotovitel pro betonáž mostovky levého a pravého mostu v objemu 2x 1000 m3