Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce a projekt demontáže mostu, vypracování technologických postupů

Více o projektu

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rychlostní silnici R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM vč. bednění pro dálniční most délky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Více o projektu

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

Starý most přes Dunaj v Bratislavě

koncepce montáže mostu a projekt výrobně-montážních zařízení pro výsun nosné ocelové konstrukce, Eurovia CS a.s.

Více o projektu

Dálniční most nad větvemi křižovatky Prešov Západ

dodávka pevné skruže TRECOL SYSTEM v atypickém uspořádání včetně montáže, Protron s.r.o.

Název projektu: Dálnice D1 Prešov Západ - Prešov Jih
Objednavatel služeb: Doprastav, a.s., Protron s.r.o.
Pozice LKM Consult s.r.o.: pronájem a montáž podpěrné skruže TRECOL SYSTEM
Ukončení realizace: Projekt ve výstavbě

Popis projektu

 

Most typu extradosed v extravilánu Prešova převádí dálnici D1 nad větvemi křižovatky a místními komunikacemi ve dvou výškových úrovních, Slovensko.

Jednopodlažní most s mostovkou dvojkomorového průřezu z předpjatého betonu, zavěšený na EDS závěsech ve středních polích délky 74 m. Náročná dispozice mostu - šikmé přemostění překážek ve dvou výškových úrovních, výška nad terénem přes 15 m, postup výstavby mostu odprostřed od zavěšených polí, minimální konstrukční výška nad D1 - si vyžádalo progresivní návrhy podpěrných skruží. V technicky náročnější části nad dvojím křížením provozovaných komunikací se uplatní těžká podpěrná skruž TRECOL SYSTEM s vysokou variabilitou sestav, s podpěrnými věžemi výšky do 14 m v individuálních dispozicích. Přemostění přivaděče D1 a bypassu silnice Prešov-Margecany je navrženo pomocí atypických ocelových rámových konstrukcí založených na ŽB blocích a mikropilotách. Na pilířích jsou použity ocelové rámy uložené na hlavicích, na pylonu systém zavěšení ocelového roštu přes ocelové konzoly kotvené k úložnému prahu - ŽB konstrukcí spodní stavby mostu se tak využívá při statickém návrhu skruží. Druhý úsek mostu je podskružen těžkou skruží PIŽMO s výškou věží do 16 m. V roce 2018 / 2019 je podskruženo současně 350 m vodorovné mostní konstrukce. Montáž skruže v atypickém uspořádání v náročných podmínkách probíhá od 05/2018, s předpokladem ukončení 07/2020.

Dodávka od LKM Consult :

  • projekční a technická příprava (VTD, TP)
  • kompletní dodávka podpěrného systému TRECOL včetně vodorovných a rámových konstrukcí
  • práce podzhotovitele na montáži /demontáži skruže obou systémů
  • pronájem stavební mechanizace