Nový železniční most nad Nosickou přehradou

Nový železniční most nad Nosickou přehradou

návrh projektu montáže mostu, vypracování RDS

Více o projektu

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

Most SO206 přes řeku Šlapanku a trať ČD na I/38 Havlíčkův Brod, obchvat

dodávka podpěrné skruže TRECOL SYSTEM s velko-rozponovými nosníky

Více o projektu

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

Most na D35 přes žel. Stanici Uhersko - otáčení vahadel, realizace

technologie TRECOL SYSTEM pro otáčení dvou vahadel délky 87 m s hmotností 4 500 tun

Více o projektu

Bioplynová stanice Horovce 2

projekt zesílení a udržovacích prací s prodloužením životnosti díla pro nádrže SO-06 a SO-19, Doprastav Export s.r.o.

Popis projektu

Název projektu: Bioplynová stanica Horovce 2. Projekt zosilnenia udržiavacích prác s predlžením životnosti diela pre nádrže SO-06 a SO-19
Objednavatel služeb: Doprastav Export s.r.o.
Pozice LKM Consult s.r.o.: projektant zesílení nádrží a sanace existujících poruch
Ukončení realizace: 10/2015

Předmětem této zakázky bylo zesílení stávajících železobetonových nádrží a prodloužení jejich životnosti prostřednictvím předepnutí lany monostrand, která v nezbytně nutné míře vykrývají radiální síly od náplně tvořené biomasou. Projekt zároveň řešil sanaci existujících trhlin v konstrukci.

V této části projektu byly řešeny dvě nádrže – koncový sklad SO-06 a fermentor SO-19. Poloha předpětí respektuje stávající vedení technologických zařízení. Předpínání bylo s ohledem na velkou štíhlost stěn a případnou přítomnost trhlin navrženo fázované s přesně předepsaným itinerářem napínání lan. U nádrže SO-06 bylo nutné před samotným předepnutím nádrže vybudovat při horní hraně stěny ztužující železobetonový věnec.

SO-06: vnitřní průměr nádrže 22,0 m, výška stěny 8,0 m, tloušťka stěny 0,25 m
SO-19: vnitřní průměr nádrže 25,0 m, výška stěny 8,0 m, tloušťka stěny 0,28 m

Dodávka od LKM Consult :

  • projekt zesílení nádrží externím předpětím
  • pracovní postup při zesilování nádrže a sanaci existujících trhlin